Czas pracy kierowców – czy grozi brak tachografu?

Kary za nieprawidłowości tachografu według prawa transportowego

Prawo transportowe – obok licznych konwencji i rozporządzeń (np. konwencja CRM) zawiera w sobie szereg przepisów dotyczących przemieszczania się osób i przewozu rzeczy. Jedną z najważniejszych gałęzi prawa dla przewoźników drogowych jest ustawa o tachografach z 5 lipca 2018 roku. W trosce o bezpieczeństwo przewoźników oraz użytkowników dróg niezwiązanych ze spedycją wprowadzono nowe regulacje zarówno w kwestii stosowania tachografów, jak i karania wykroczeń i przestępstw związanych z nadużyciami tych urządzeń. Z jakimi karami musi liczyć się transport i spedycja, gdy dojdzie do nieprawidłowego działania tachografu?

Na oszustwach z tachografem ucierpi i portfel i wizerunek

W nowym taryfikatorze naruszenia “tachografowe” podzielono na trzy kategorie:

1. Naruszenie zasad i warunków wyposażenia pojazdu w tachograf;
2. Ingerencja w działanie tachografu;
3. Naruszenie zasad i warunków użytkowania tachografu;

Większość z nich kwalifikowana jest do grupy najpoważniejszych naruszeń (NN), pozostała część zaś do bardzo poważnych naruszeń (BPN). W obu przypadkach narażamy się na utratę pozytywnej opinii, bowiem przy wykazaniu zdarzenia NN (np. manipulowanie tachografem przy pomocy tzw. “magnesu”) automatycznie uruchamia się procedura oceny dobrej reputacji. W przypadku BPN uruchomienie procedury zależne jest od ilości takich zdarzeń w danym okresie czasowym, jednak i tu narażamy się na wpis do rejestru KREPTD.

Przykładowe wykroczenia oraz sankcje nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego

Absolutnie podstawowym wymogiem wobec kierowców jest stosowanie tachografu – niespełnienie tego warunku karane jest mandatem w wysokości 10. 000 PLN i kwalifikacja do NN (wcześniej: 3. 000 PLN i BPN). Za nieprawidłowe zastosowanie dodatkowych części do tachografu lub jego brak homologacji uszczuplimy nasz portfel o 3. 000 PLN. Za wykonywanie przejazdu z tachografem, który nie jest zatwierdzony przez odpowiedni warsztat narażamy się na grzywnę w wysokości 1. 000 PLN.

Ingerencja w działanie tachografu będzie kosztować 5. 000 PLN lub 10. 000 PLN w zależności od popełnionego wykroczenia. Niższa kara grozi za niewłaściwą obsługę lub odłączenie tachografu celem manipulacji wykresówką lub kartą kierowcy – kwalifikowana jako BPN. Wyższa grzywna i kwalifikacja NN nakładana jest za fałszowanie, ukrywanie, niszczenie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub karcie kierowcy. Interpretacja przepisów zależy od inspektora, co z jednej strony przyczyni się do walki z nieuczciwymi przewoźnikami, a z drugiej może powodować nadużycia ze strony służb ITD. W takiej sytuacji niezbędna okaże się ocena stanu prawnego i faktycznego, przy której pomocna będzie kancelaria specjalizująca się w prawie transportowym.

*Tachograf – urządzenie mierzące m.in. czas pracy kierowcy.