Formalności przy sprzedaży samochodu

Kiedy decydujemy się na sprzedaż samochodu czeka na nas wiele formalności do spełnienia, o których nie można zapomnieć, aby uniknąć dodatkowych i niepotrzebnych konsekwencji. Należy pamiętać o wszystkich i załatwić te formalności w jak najszybszym czasie, ponieważ pozwoli to uniknąć późniejszych trudności. na początku warto zgromadzić wszystkie dokumenty związane z naszym autem, w tym dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu. Następnie należy przygotować wszystkie dokumenty, które będą niezbędne do przepisania polisy OC na nowego właściciela pojazdu. Należy pamiętać również o tym, aby umowa kupna-sprzedaży, była sporządzona w dwóch egzemplarzach jednobrzmiących. Były właściciel na 30 dni od dnia zbycia aby poinformować wydział komunikacji o sprzedaży samochodu. Mniej czasu, bo 14 dni, mamy na poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o tym, że pojazd zmienił właściciela a co za tym idzie i ubezpieczyciela.

W wydziale komunikacji należy dokonać wyrejestrowania auta. Potrzebne do tego będą dokumenty potwierdzające tożsamość oraz umowa sprzedaży. Obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu jest regulowany prawnie, co oznacza, że nie zrobienie tego może wiązać się karami pieniężnymi. Jeżeli zaś nie zgłosimy zmiany ubezpieczyciela do towarzystwa ubezpieczeniowego, możemy spodziewać się windykacji za dodatkową ratę po terminie, nawet jeżeli nie jesteśmy już właścicielami pojazdu. Sprzedaż samochodu jest więc czynnością wymagającą sprawdzenia wielu przepisów i dostosowania się do nich.