Motoryzacja w przestrzeni publicznej

Reklamy samochodów są popularne w różnego rodzaju mediach, czy na portalach społecznościowych. Charakteryzuje je swoista narracja i specyfika, która w dużej mierze opiera się na wywołaniu w odbiorców wrażenia luksusu, który nieodłącznie związany jest z reklamowanym samochodem, czy stabilności, pewności i bezpieczeństwa.

Typy przekazów reklamowych

Reklama skupia się głównie na tym, by odbiorca chciał, czy wręcz pożądał danego dobra. Przekazy te zasiewają ziarna, które, jeśli trafią na odpowiednią glebę, zaczynają kiełkować i przeobrażać się w duże, zdefiniowane, sprecyzowane pragnienia. Świernym przykładem tego typu reklam są wszelkiego rodzaju reklamy samochodowe. Skupiają się one przede wszystkim na wywarciu na odbiorcach silnego wrażenia. Wrażenia nowego, lepszego, bardziej luksusowego, pełniejszego życia. Życia jak z filmu, życia ludzi, których wszyscy podziwiają. Mówiąc najprościej- życia o wiele lepszego, niż obecnie. Oczywiście taki przekaz zwykle nie jest podawany wprost, gdyż wychwycenie sugestii byłoby zbyt proste. W reklamach samochodowych możemy więc zobaczyć szczęśliwych, pewnych siebie, zadowolonych ze swojego życia ludzi sukcesu. Tego typu wizerunek zdaje się być nieodłącznym elementem życia z wymarzonym samochodem. Tak więc związek pomiędzy reklamowanym dobrem a satysfakcjonującym, wypełnionym sukcesami życiem wydaje się być nierozerwalny. Oczywiście to odbiorca ma dojść do takiego wniosku. Takie treści raczej nie są formułowane wprost.

Oprócz sugerowanego przez tego typu przekazy splendoru i poczucia wyjątkowości, które ma zapewnić nowy, wymarzony samochód, wywołują one skojarzenia z poczuciem bezpieczeństwa, rodzinnej, przyjaznej atmosfery domowego ogniska. Możemy zobaczyć więc szczęśliwe, spokojne rodziny, cieszące się swoją obecnością i zmierzające w ciekawe miejsca lub wracające z dalekich stron w swoje rodzinne strony. Taki typ reklam można zaobserwować przy nieco innym typie pojazdów, tych większych, przeznaczonych z założenia dla rodzin. Obietnica szczęśliwego rodzinnego życia również w tym przypadku jest nieco zawoalowana. Tego typu przekazy są zwykle uspokajające, dające wrażenie bezpieczeństwa, spokoju, czy nawet błogości.

Samochody przedstawiane są również jako szybkie, solidne, wygodne, piękne przedmioty, które spełniają zarówno wszystkie praktyczne, jak i estetyczne wymogi. Takie przedstawienia również wzbudzają chęć posiadania tak luksusowego dobra.

Możemy więc wyróżnić trzy główne typy reklam, pojawiających się w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych. Przedstawiają one pojazdy jako dobra luksusowe, będące z jednej strony narzędziami do podnoszenia społecznego statusu, poczucia wyjątkowości, ulepszenia całego swojego życia. Z drugiej strony ukazywane są jako bezpieczna, wytrzymała, stabilna ostoja, zapewniająca komfort i odpowiednia dla całej rodziny. Pojazdy to również wielofunkcyjne, spełniające niemal wszystkie oczekiwania piękne i solidnie wykonane przedmioty. Cechą wspólną reklam samochodowych jest z pewnością wywoływanie w odbiorcach chęci dużego pragnienia i dawanie obietnicy poprawienia jakości życia.